Grondverbeteraars

Grondverbeteraars

Bij ons vindt u de beste grondverbeteraars die er maar te krijgen is. Dit is een voeding voor uw planten en bloemen die geheel natuurlijk is. We hebben hier louter organische stoffen aan toegevoegd, om de werking van onze meststoffen nog effectiever te maken.

Brabantsekoemest.nl

Waarom koemest?

  • Bodemverbeteraar
  • Dierlijke mest
  • Nagenoeg reukloos
  • Goedkoop
  • Toevoeging organisch materiaal ten behoeve van bodemverbetering

Verse mest van runderen en andere herkauwers, geiten en schapen bevatten naast cellulose ontbindende bacteriën,  actieve spijsverteringsenzymen. Deze enzymen dragen bij  tot een snellere opwarming van de mest die de ontleding van organische materialen door micro-organismen in de bodem versnelt. Het eindresultaat van een betere afbraak van organisch materiaal,  is het sneller vrijkomen van voedingsstoffen in de plant.

Brabantse Koemest, de ideale bemesting voor uw bloemen en planten!